داستان ما

بیش از ۲ سال از اولین روزهای سانیار میگذرد. در طول این مدت در کنار هم مدام در حال پیشرفت بودیم. امکانات بسیار متنوعی به سامانه اضافه شد، بخش کلاس مجازی ساخته شد، ظاهر پنل و سایت ما با توجه به نیازهای کاربران بهبود بخشیدیم، آموزش های مختلفی تولید کردیم و ...

امروز نیز از تلاش خود دست بر نمیداریم. ما عاشق این هستیم که به بالا رفتن سطح علمی جامعه در مسیر رشد خود کمک کنیم و از هیچ کاری برای رسیدن به این هدف فروگذار نخوایم بود. ما میخواییم یک سامانه آموزش مجازی باشیم که شما به انتخاب آن افتخار کنید.

2+

فعالیت و تجربه

250000+

نفر ساعت آموزش

25000+

فراگیر

15+

اساتید

مدیران

مجید وقارموسوی

مدیرعامل

جواد محمدی

مدیر واحد توسعه و معاون مدیر عامل

واحد پشتیبانی و فروش

الیاس صباحی

سرپرست پشتیبانی و فروش (توسعه دهنده)

منا مجرد نیشابوری

کارشناس پشتیبانی و فروش (طراح)

واحد مالی و اداری

محمد قنبرزاده

مدیر واحد مالی و اداری

شهریار عطایی

کارشناس مالی و اداری

واحد توسعه و طراحی

فرشاد سیدی

سرپرست واحد طراحی و توسعه

ابوالفضل ناظرپناه

برنامه نویس و توسعه دهنده

سحر قربانپور

طراح و توسعه دهنده