درباره ما

درباره ما
  • ۱۹:۲۸,دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

درباره ما

با پیشرفت روز افزون علوم ارتباطات و دسترسی اقشار مختلف جامعه به اینترنت، فرآیند آموزش و شیوه برگزاری دوره های آموزشی نیز دستخوش تغییرات شگرفی شده است. امروزه آموزش در بستر اینترنت نه تنها می تواند از طریق فراگیر نمودن آن بدون در نظر گرفتن دو بعد مکان و زمان، عدالت آموزشی را فراهم نماید بلکه بسیاری از هزینه های جانبی موجود در این حوزه را کاهش می دهد. علاوه بر این دسترسی فراگیران به محتوی آموزشی و امکان بازبینی چندین باره فیلم های ضبط شده کلاس های برخط باعث می شود تا فرآیند یادگیری کامل گردد و فراگیران تسلط لازم را نسبت به مطالب آموزشی کسب نمایند. از این رو تیم سانیار  اقدام به طراحی و تهیه سامانه آموزشی با نام تجاری سانیار نموده است که می تواند کلیه نیاز های آموزشی اقشار مختلف جامعه از جمله کارکنان محترم دولت  . دانشجویان . دانش آموزان و .... را برطرف سازد.