آموزش Microsoft Excel 2013 جلسه 2 – ایجاد داده های زیبا

آموزش Microsoft Excel 2013 جلسه 2 – ایجاد داده های زیبا
  • ۱۱:۳۱,دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶

آموزش Microsoft Excel 2013 جلسه 2 – ایجاد داده های زیبا

  • مدت زمان ویدئو: 09:14
  • زبان : انگلیسی