24-6732
کد استاندارد :
12
مدت ساعت آموزش :
مجازی
نوع دوره :
1396/06/15
تاریخ شروع :
480000 ریال
شهریه
ثبت نام درحال اجرا
وضعیت دوره :

رهبری سازمانی

رهبری سازمانی کد استاندارد : 24-6732

رهبری سازمانی

رهبری سازمانی

این دوره می تواند اطلاعات فراگیران را در خصوص ویژگی های رهبر در سازمان ارتقاء دهد

مخاطب دوره : کارکنان محترم دولت و سایر متقاضیان


 • 1396/06/15
 • 1396/07/15
 • 1396/07/15
 • 08:00
 • 20:00
 • 1
 • 200
 • 12
 • مجازی
 • 480000ريال
 • مجازی
 • ثبت نام درحال اجرا
 • سرفصل در دست طراحی
  • زیر سرفصل
 • سرفصل درحال بارگزاری
 • سرفصل در دست طراحی