تاریخ شروع :1396/06/15
تاریخ پایان :1396/07/15
تاریخ آزمون :1396/07/15
ساعت شروع کلاس :08:00
ساعت پایان کلاس :20:00
حداقل ظرفیت :1
حداکثر ظرفیت :200
مدت ساعت آموزش :12
نوع برگزاری :مجازی
شهریه دوره :480000 تومان
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :ثبت نام | درحال اجرا
سرفصل در دست طراحی
سرفصل درحال بارگزاری
سرفصل در دست طراحی
زیر سرفصل