19/11
کد استاندارد :
8
مدت ساعت آموزش :
مجازی
نوع دوره :
1396/07/05
تاریخ شروع :
320000 ریال
شهریه
پایان یافته
وضعیت دوره :

خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر و منشی ها

 • صفحه اصلی -
 • خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر و منشی ها

خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر و منشی ها کد استاندارد : 19/11

خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر و منشی ها

خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر و منشی ها

منابع انسانی هر كشور يكی از بزرگترين منابع اقتصادی را تشكيل می دهد و تنوع و درجه تخصص مهارت و خصال و عادات افراد يك ملت تعيين می كند كه از ساير منابع اقتصادی تا چه حد و چگونه بهره برداری خواهد شد. در يك جامعه و سازمان نيروی انسانی را می توان از طريق آموزش با نظام های اجتماعی و تكنولوژی همسو كرد و كيفيت آنان را ارتقاء بخشيد و نقش و تاثير آن را در گردش كار حوزه مديريت سازمان ملاحظه كرد. با توجه به محدوديت زمان و حجم وظايف و تكاليف مديران از فعاليت های واحدهای تحت نظر و پاسخ به درخواست های كاركنان و ساير امور مربوطه ضروری است. اين وظايف طبق يك برنامه منظم و صحيح به مورد اجرا گذارده شود تا برای اعمال مديريت فرصت كافی موجود باشد و از اتلاف وقت در امور جاری خودداری شود. آيا می توان پذيرفت كه يك مدير پرمشغله بدون داشتن يك مسئول دفتر قوی آموزش ديده و منظم در كارش موفق شود و آيا مسئول دفتر يك كارمند معمولی برنامه ريز و يا محرم اسراری قابل اعتماد است. وقت مديران معمولا محدود است و وظايف متعددی دارند، لذا ايجاب می كند اين وظايف طبق يك برنامه به اجرا درآيد. مسئول دفتر با استفاده از معلومات و تجربيات اداری خود عهده دار بخشی از وظايف و مسئوليت های حوزه مديريت است كه تمامی اطلاعات مورد نياز از طريق او به مدير منتقل می شود.

مخاطب دوره : مدیران، مسئولان و منشیان دفاتر کلیه ادارت خراسان شمالی


 • 1396/07/05
 • 1396/07/25
 • 1396/07/30
 • 8
 • 14
 • 20
 • 200
 • 8
 • مجازی
 • 320000ريال
 • مجازی
 • پایان یافته
 • فهرست مطالب
 • فصل اول: مشخصات شخصیت سالم و رفتار سالم فصل
 • فصل دوم: خودپذیری اجتماعی و بلوغ عاطفی
 • فصل سوم: برخورداری از هوش
 • فصل چهارم: حافظه حضور ذهن و دقت
 • فصل پنجم: توصیه های لازم در مورد تقویت حافظه
 • فصل ششم: هنر تندخوانی
 • فصل هفتم: روش های مطالعه(مطالعه اجمالی، روش سریع خوانی، روش عبارت خوانی)
 • فصل هشتم: داشتن اعتماد به نفس
 • فصل نهم: رازداری، وظیفه شناسی و احساس مسئولیت
 • فصل دهم: وقت شناسی انظباط و تعیین اولویت ها در زمان
 • فصل یازدهم: استفاده از تنظیم وقت در تصمیم گیری