تاریخ شروع :1396/07/05
تاریخ پایان :1396/07/25
تاریخ آزمون :1396/07/30
ساعت شروع کلاس :8
ساعت پایان کلاس :14
حداقل ظرفیت :20
حداکثر ظرفیت :200
مدت ساعت آموزش :8
نوع برگزاری :مجازی
شهریه دوره :320000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :خاتمه دوره
فصل اول: مشخصات شخصیت سالم و رفتار سالم فصل
فصل دوم: خودپذیری اجتماعی و بلوغ عاطفی
فصل سوم: برخورداری از هوش
فصل چهارم: حافظه حضور ذهن و دقت
فصل پنجم: توصیه های لازم در مورد تقویت حافظه
فصل ششم: هنر تندخوانی
فصل هفتم: روش های مطالعه(مطالعه اجمالی، روش سریع خوانی، روش عبارت خوانی)
فصل هشتم: داشتن اعتماد به نفس
فصل نهم: رازداری، وظیفه شناسی و احساس مسئولیت
فصل دهم: وقت شناسی انظباط و تعیین اولویت ها در زمان
فصل یازدهم: استفاده از تنظیم وقت در تصمیم گیری
فهرست مطالب

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید