96-06-2
کد استاندارد :
12
مدت ساعت آموزش :
مجازی
نوع دوره :
1396/08/10
تاریخ شروع :
480000 ریال
شهریه
تکمیل شده
وضعیت دوره :

آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران

 • صفحه اصلی -
 • آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران

آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران کد استاندارد : 96-06-2

آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران

آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران حاکمیت الهی و مردمی کاملا بچشم می خورد.  قانون اساسی جامعه اسلامی را بر پایه دو ستون ولایت فقیه ( رهبری) و مشارکت فعال مردم در تصمیمی گیری ها استوار می داند. در مقدمه قانون همچنین به بیان ویژگی های جامعه اسلامی پرداخته شده است و هدف آن را پرورش انسانهایی با ارزش های والای اسلامی و انسانی می داند. دوره حاضر به فراگیران کمک می کند تا با انواع نظام های سیاسی آشنا شده و ساختار نظام جمهوری اسلامی را درک نمایند

مخاطب دوره : بدو استخدام کارکنان دولت


 • 1396/08/10
 • 1396/08/20
 • 1396/08/22
 • 8:00
 • 12:00
 • 20
 • 200
 • 12
 • مجازی
 • 480000ريال
 • مجازی
 • تکمیل شده
 • فصل اول: آشنایی با مفهوم قانون و انواع نظام های سیاسی
 • فصل دوم : آشنایی با ساختار نظام جمهوری اسلامی
  • 1-2: آشنایی با نهاد رهبری
  • 2-2: آشنایی با قوه مقننه
  • 3-2: آشنایی با قوه مجریه
  • 4-2: قوه قضاییه
 • فصل سوم: شوراها و مجامع تخصصی در قانون اساسی
 • فصل چهارم: سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران