این دوره تخصصی به مدت 40 ساعت برای کلیه همکاران فرهنگی (اداری و آموزشی) قابل ثبت می باشد
تاریخ شروع :1399/01/10
تاریخ پایان :1399/01/24
تاریخ آزمون :1399/03/30
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :1000
حداکثر ظرفیت :5000
مدت ساعت آموزش :40
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :300000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :خاتمه دوره
آشنایی با مفاهیم وکلیات ومراحل مفهومی/ و مراحل اجرایی مدرسه هوشمند
شیوه نامه هوشمندسازی مدارس
آشنایی با اجزا، ساختار و ابزارها و امكانات مدارس هوشمند
بازآموزی مهارتهای هفتگانه (شامل دو مورد ذیل)
آشنایی با نرم افزار Excel
آشنایی با نرم افزار Powerpoint
معرفی و آموزش نحوه استفاده از تجهيزات و سخت افزار موردنياز مدارس هوشمند
آشنايی با تدوين طرح درس الكترونيك و مسير يادگيری
آشنایی با سامانه های مدیریت محتوا و آموزش الکترونیکی
آشنایی اجمالي با نرم افزارهای چندرسانه ای (شامل برنامه های ذیل)
آشنایی با نرم افزار camtasia
آشنایی با نرم افزار Media Player Classic
آشنایی با نرم افزار ProShow
آشنایی با نرم افزار SnagIt
آشنايی اجمالی با آزمايشگاه های مجازی، مدل سازی وشبيه سازی های آموزشی
فیلم آموزشی مدیریت محتوی jomola بخش اول
فیلم آموزشی مدیریت محتوی Jomola بخش دوم
فیلم آموزشی مدیریت محتوی jomola بخش سوم
فیلم آموزشی مدیریت محتوی jomola بخش چهارم
فیلم آموزشی مدیریت محتوی jomola بخش پنجم
فیلم آموزشی نرم افزار چند رسانه ای camtasia بخش اول
فیلم آموزشی نرم افزار چند رسانه ای camtasia بخش دوم
فیلم آموزشی نرم افزار چند رسانه ای camtasia بخش سوم
فیلم آموزشی نرم افزار چندرسانه ای snagit
فیلم آموزشی تولید انیمیشن بکمک نرم افزار Flash

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید