این دوره بصورت مجازی برگزار می شود و صرفا ویژه فرهنگیان و کارکنان محترم دولت در خراسان شمالی می باشدهمچنین فراگیران در صورت قبولی در آزمون پایان دوره موفق به اخذ گواهینامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی خواهند شد.
تاریخ شروع :1399/02/16
تاریخ پایان :1399/02/31
تاریخ آزمون :1399/05/05
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :100
حداکثر ظرفیت :1000
مدت ساعت آموزش :26
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :1170000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :خاتمه دوره
آشنایی با نرم افزار Word
کار با اسناد در Word
درج و قالب بندی متون در word
قالب بندی پاراگراف
لیست ها در word
قالب بندی صفحات در Word
چاپ اسناد در Word
درج و قالب بندی تصاویر
استفاده از شکل ها و جعبه متن در Word
مدیریت اشیاء در Word
درج و قالب بندی نمودارها در word
ابزارهای کاربردی در word
فیلم آموزشی بخش 1
فیلم آموزشی بخش 2
فیلم آموزشی بخش 3
فیلم آموزشی بخش 4
فیلم آموزشی بخش 5
فیلم آموزشی بخش 6

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید