9400521
کد استاندارد :
16
مدت ساعت آموزش :
مجازی
نوع دوره :
1396/07/15
تاریخ شروع :
640000 ریال
شهریه
تکمیل شده
وضعیت دوره :

قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری کد استاندارد : 9400521

قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در جلسه علنی مورخ 18/7/1386 به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید و هم اکنون در کلیه دستگاهها اجرا می گردد. متن کامل قانون  در این دوره آموزشی ارائه می شود

مخاطب دوره : بدو استخدام کارکنان محترم دولت


 • 1396/07/15
 • 1396/07/25
 • 1396/07/28
 • 8:00
 • 12:00
 • 20
 • 200
 • 16
 • مجازی
 • 640000ريال
 • مجازی
 • تکمیل شده
 • فصل اول: تعاریف
 • فصل دوم: راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
 • فصل سوم: حقوق مردم
 • فصل چهارم: ساختار سازمانی
 • فصل پنجم: فناوری اطلاعات و خدمات اداری
 • فصل ششم: ورود به خدمت
 • فصل هفتم: استخدام
 • فصل هشتم: انتصاب و ارتقاء شغلی
 • فصل نهم: توانمندسازی کارمندان
 • فصل دهم: حقوق ومزایا
 • فصل یازدهم: ارزیابی عملکرد
 • فصل دوازدهم: حقوق و تکالیف کارمندان
 • فصل سیزدهم: تامین اجتماعی
 • فصل چهاردهم: شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
 • فصل پانزدهم: مقررات مختلف