این دوره آموزشی بعنوان یک دوره عمومی بشکل الکترونیکی برای تمامی کارکنان محترم دولت در خراسان شمالی برگزار می گردد. به قبول شدگان در آزمون نهایی گواهینامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعطا می شود. این دوره ها برای کارکنان محترم دولت در خراسان شمالی با ورود کد ثبت نام بصورت رایگان می باشد. متقاضیان برای دریافت کد ثبت نام به رابط دستگاه اجرایی خود مراجعه فرمایید.همچنین فراگیران امکان شرکت در یک نوبت آزمون مجدد را بشکل رایگان خواهند داشت.
تاریخ شروع :1399/12/02
تاریخ پایان :1399/12/11
تاریخ آزمون :1399/12/11
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :23:59
حداقل ظرفیت :100
حداکثر ظرفیت :1000
مدت ساعت آموزش :6
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :315000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :تکمیل شده
تاریخچه فساد اداری در قدیم و در ایران معاصر
مفاهیم و تعاریف
انواع فساد اداری
فرامین مقام معظم رهبری
تخلفات و مجازات اداری
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
قوانین و مقررات مرتبط با فساد اداری
آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه
شرح وظایف گروه ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد
عوامل موثر بر نظام سلامت اداری
موارد تشویق در کشف ، شناسایی و معرفی متخلفین

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید