این دوره آموزشی بعنوان یک دوره عمومی بشکل الکترونیکی برای تمامی کارکنان محترم دولت در خراسان شمالی برگزار می گردد. به قبول شدگان در آزمون نهایی گواهینامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعطا می شود. این دوره ها برای کارکنان محترم دولت در خراسان شمالی با ورود کد ثبت نام بصورت رایگان می باشد. متقاضیان برای دریافت کد ثبت نام به رابط دستگاه اجرایی خود مراجعه فرمایید.همچنین فراگیران امکان شرکت در یک نوبت آزمون مجدد را بشکل رایگان خواهند داشت.
تاریخ شروع :1399/12/02
تاریخ پایان :1399/12/09
تاریخ آزمون :1399/12/09
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :23:59
حداقل ظرفیت :100
حداکثر ظرفیت :1000
مدت ساعت آموزش :4
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :210000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :تکمیل شده
تعاریف
آشنایی با حقوق و تکالیف کارمندان
آشنایی با برخی مقررات اداری

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید