96-06-5
کد استاندارد :
8
مدت ساعت آموزش :
مجازی
نوع دوره :
1396/08/02
تاریخ شروع :
320000 ریال
شهریه
تکمیل شده
وضعیت دوره :

مدیریت دانش سازمانی

مدیریت دانش سازمانی کد استاندارد : 96-06-5

مدیریت دانش سازمانی

مدیریت دانش سازمانی

سازمان‌های کنونی، اهمیت‌ بیشتری جهت درک، انطباق‌پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قائل شده و در کسب و به کارگیری‌ دانش و اطلاعات روزآمد به منظور بهبود عملیات و ارائه خدمات و محصولات مطلوبتر به ارباب رجوعان‌ پیشی گرفته‌اند. چنین سازمان‌هایی نیازمند به کارگیری سبک جدیدی از مدیریت به نام«مدیریت دانش» می‌باشند.برخی از سازمان‌ها براین باورند که با تمرکز صرف بر افراد، فناوری و فنون می‌توان دانش را مدیریت نمود ولی این تمام موضوع نیست. در این دوره سعی نموده ایم تا مفاهیم و مدل های پیاده سازی مدیریت دانش را در سازمان ها به بحث بگذاریم و الگوهای متناسب با فرهنگ سازمانی خود را ارائه نماییم

مخاطب دوره : عمومی کارکنان محترم دولت


 • 1396/08/02
 • 1396/08/20
 • 1396/08/25
 • 8:00
 • 12:00
 • 20
 • 200
 • 8
 • مجازی
 • 320000ريال
 • مجازی
 • تکمیل شده
 • فصل اول: تعاریف و مفاهیم دانش
  • محتویات ذهن - داده
  • محتویات ذهن - اطلاعات
  • محتویات ذهن - دانش
  • تبدیل اطلاعات به دانش
  • محتویات ذهن - خرد
  • مفهوم دانش
  • انواع دانش - دانش پنهان
  • انواع دانش - دانش آشکار
  • انواع دانش - دانش زمینه ای
  • یادگیری سازمانی
  • دانش به لحاظ مشمول و گستره
 • فصل دوم: ضرورت، بازده و اصول مدیریت دانش
  • مفهوم شناسی مدیریت دانش
  • نظام مدیریت دانش
  • استقرار نظام مدیریت دانش
  • دیدگاههای مدیریت دانش
  • تفاوت مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش
  • ضرورت و اهمیت مدیریت دانش
  • ضرورت مدیریت دانش در بخش دولتی
  • بازده نظام مدیریت دانش
  • محیط سازمانی و مدیریت دانش
  • شاخص های کلی فرهنگ اشتراک گذاری دانش
 • فصل سوم: مدل ها و عناصر تشکل دهنده مدیریت دانش
  • تولید دانش
  • کسب دانش
  • انتقال و به اشتراک گذاری دانش
  • مدل های مدیریت دانش
  • مدل های کاربست انواع دانش
  • مدل میلتون
  • مدل چند عاملی توسعه
  • مدل چرخه حیات دانش
  • مدل بکوویتز و ویلیامز
  • راهبردهای انتقال و اشتراک گذاری دانش
  • مدیریت دانش با رویکرد انتقال دانش
  • مدل های بلوغ مدیریت دانش
 • فصل چهارم: نقش مدیران و کارشناسان سازمان ها در پیاده سازی مدیریت دانش
  • نقش مدیران و کارشناسان واحدهای مختلف
  • نقش مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه منابع انسانی
 • فصل پنجم: عوامل موثر در مدیریت دانش و آینده
  • مقدمه
  • عوامل فرهنگی در مدیریت دانش
  • عوامل فناوری در مدیریت دانش
  • اصول اساسی کاربرد فناوری اطلاعات
  • آینده مدیریت دانش و نقش سازمان ها