مهارت‌های حرفه‌ای و اداری کار با رایانه: منطبق بر سرفصل دوره‌های الزامی کارکنان دولت؛ مصوب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طراحی شده است و دارای گواهینامه قابل ثبت در Ltmsبعنوان یک دوره عمومی 22 ساعته ویژه کلیه فرهنگیان محترم(اداری و آموزشی) می باشد.
تاریخ شروع :1399/07/05
تاریخ پایان :1399/07/20
تاریخ آزمون :1399/09/25
ساعت شروع کلاس :00:00
ساعت پایان کلاس :23:59
حداقل ظرفیت :1000
حداکثر ظرفیت :10000
مدت ساعت آموزش :22
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :264000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :ثبت نام | درحال اجرا
واژه پرداز (پیشرفته)
صفحه گسترده (پیشرفته)
ارائه مطلب(پیشرفته)
آشنایی و کار با سیستم های اتوماسیون اداری و سامانه های ملی و دستگاهی

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید