این دوره منطبق بر سرفصل دوره‌های الزامی کارکنان دولت؛ مصوب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طراحی شده است و دارای گواهینامه قابل ثبت در Ltmsبعنوان یک دوره عمومی 14ساعته ویژه کلیه فرهنگیان محترم(اداری و آموزشی) می باشد.
تاریخ شروع :1399/07/05
تاریخ پایان :1399/07/18
تاریخ آزمون :1399/09/25
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :23:59
حداقل ظرفیت :1000
حداکثر ظرفیت :10000
مدت ساعت آموزش :14
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :168000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :ثبت نام | درحال اجرا
سیستم های اطلاعاتی
مدیریت فرآیندهای سازمانی
آشنایی با مدیریت دانش

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید