96-34
کد استاندارد :
12
مدت ساعت آموزش :
مجازی
نوع دوره :
1396/08/10
تاریخ شروع :
480000 ریال
شهریه
تکمیل شده
وضعیت دوره :

روانشناسی خانواده

روانشناسی خانواده کد استاندارد : 96-34

روانشناسی خانواده

روانشناسی خانواده

.اهميت خانواده از آنجا ناشی می شود كه تنها عاملی است كه بيشترين تاثير را در پيشرفت آتی فرد دارد

خانواده نقش تعيين كننده ای در سرنوشت شما و ديدگاهی كه نسبت به خود داريد ايفا می كند و در مورد فرزندان تان نيز چنين خواهد بود. به همين دليل است كه در ميان تمام لغات يك زبان هيچ يك برای انسان معنادارتر از واژه خانواده نيست

مخاطب دوره : عمومی کارکنان محترم دولت


 • 1396/08/10
 • 1396/08/20
 • 1396/08/28
 • 08:00
 • 12:00
 • 20
 • 200
 • 12
 • مجازی
 • 480000ريال
 • مجازی
 • تکمیل شده
 • فصل اول: اهمیت خانواده
  • مقدمه
  • زندگی خانوادگی
  • رسوم و سنت ها
  • ارتباط فعال
  • مقابله با بحران ها
 • فصل دوم: سازگاری یا ناسازگاری
  • مقدمه
  • ابزارهایی برای فرزندپروری
  • تغییر وضعیت
 • فصل سوم : ضرورت توجه به خانواده
  • مقدمه
  • اسلام و خانواده
  • معیارهایی برای انتخاب همسر
  • حقوق کودکان
  • حقوق والدین
 • فصل چهارم :رعایت اخلاق و ایمان
  • مقدمه
  • عوامل دلگرم کننده
  • رعایت حقوق یکدیگر
 • بخش پنجم : صمیمت در زندگی زناشویی
  • تعریف صمیمیت
  • بهداشت روانی همسران
  • خوشبختی
 • بخش ششم :دل زدگی از روابط زناشویی
  • دلزدگی
  • توصیه ی روان شناس
  • اعتماد به نفس