این دوره بصورت مجازی برگزار می شود و صرفا ویژه کارکنان محترم دولت در خراسان شمالی با توجه به پست سازمانی می باشد فراگیران محترم در صورت قبولی در آزمون پایان دوره موفق به اخذ گواهینامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی خواهند شد. متقاضیان شرکت در دوره می توانند برای دریافت کد ثبت نام با مسئول آموزش دستگاه اجرایی خود تماس حاصل نمایند.
تاریخ شروع :1399/12/12
تاریخ پایان :1399/12/17
تاریخ آزمون :1399/12/17
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :23:59
حداقل ظرفیت :100
حداکثر ظرفیت :1000
مدت ساعت آموزش :12
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :630000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :تکمیل شده
اهمیت وسایل ارتباط جمعی
مفاهیم ارتباطات و انواع آن
وسایل ارتباط نوین
ویژگی های وسائل ارتباط جمعی

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید