93600719
کد استاندارد :
70
مدت ساعت آموزش :
حضوری
نوع دوره :
1396/08/01
تاریخ شروع :
1000000 ریال
شهریه
تکمیل شده
وضعیت دوره :

دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت

دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت کد استاندارد : 93600719

دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت

دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت

آموزش های توجيهی و تصدی شغل بدو خدمت

به آموزش هايی اطلاق می گردد كه با دو هدف

الف) آشنا ساختن كارمندان جديد الاستخدام با اهداف و وظايف دستگاه اجرايی محل خدمت آنها، قوانين و مقررات استخدامی، كليات قانون مديريت خدمات كشوری، حقوق فردی و شغلی، محيط كار، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامي ايران و نظام اداری

ب) ايجاد توانايی های شغلی  دانش، مهارت و نگرش ( مورد نياز براي تصدي شغل توسط كارمندان جديد الاستخدام ) رسمی، پيمانی و قراردادی  در بدو ورود به خدمت طراحی و اجرا مي گردد

 کلاس های دوره مذکور در ادارات شهرستان ها برگزار می گردد و آزمون بصورت کتبی در خاتمه دوره برگزار می گردد

صدور حكم كارگزينی كاركنان جديدالاستخدام منوط به طی اين آموزش ها است

برنامه زمان بندی شروع کلاسها

شهر نام مسئول شماره تماس مکان ساعت شروع تاریخ شروع
بجنورد آقایان احمدی و عطاردی 32235342 کانون ریحانه 17 شنبه ششم آبان
شیروان آقایان سبزی و حسین زاده 36226703 کانون سمیه 17 شنبه ششم آبان
اسفراین آقایان پاینده و باقری 37224760 سالن شهید رخشی 17 شنبه ششم آبان
مانه و سملقان آقای کشاورز  09155856080 اداره شهرستان 17 شنبه ششم آبان
بام و صفی آباد آقای سپهری

37723917

09152588930

اداره شهرستان 17 شنبه ششم آبان
گرمه و جاجرم

آقایان کاظمی و نظافتی

09153851319

09157745534

اداره شهرستان 17 شنبه ششم آبان

 

مخاطب دوره : فرهنگیان محترم استان خراسان شمالی


 • 1396/08/01
 • 1396/08/30
 • 1396/08/30
 • 17
 • 20
 • 20
 • 500
 • 70
 • حضوری
 • 1000000ريال
 • حضوری
 • تکمیل شده
 • آشنايي با ساختار نظام و دولت جمهوري اسلامي ايران
 • آشنايی با ماموريتها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت
 • قانون مديريت خدمات كشوری
 • فرهنگ سازمانی و ارتباطات مؤثر در سازمان
 • كار تيمی و حل مسئله
 • اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری
 • دوره كارورزی يك ماه