این دوره بعنوان یک دوره عمومی جهت کلیه کارکنان محترم دولت در خراسان شمالی برگزار می گردد. به فراگیرانی که در آزمون پایانی نمره قبولی را کسب نمایند گواهینامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعطاء می گردد. علاقه مندان می توانند جهت دریافت کد ثبت نام به رابط آموزشی دستگاه اجرایی مراجعه نمایند.
تاریخ شروع :1399/12/02
تاریخ پایان :1399/12/14
تاریخ آزمون :1399/12/14
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :100
حداکثر ظرفیت :1000
مدت ساعت آموزش :8
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :420000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :تکمیل شده
تعریف مدیریت دانش(شامل محتوی کامل دوره جهت دانلود)
اصول حاکم بر مدیریت دانش
عناصر مدیریت دانش
چالش های مدیریت دانش
کارکردهای مدیریت دانش
مدل های دانش های سازمانی
اهداف مدیریت دانش در سازمان
نقش فرهنگ در مدیریت دانش
مراحل عملیاتی کردن مدیریت دانش در سازمان ها
عوامل موفقیت مدیریت دانش
روش های دانش آفرینی در سازمان

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید