این دوره عمومی بوده و ویژه کارکنان محترم دولت در خراسان شمالی می باشد. به فراگیرانی که در آزمون پایان دوره حد نصاب نمره قبولی را کسب می نمایند گواهینامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی اعطاء می گردد.
تاریخ شروع :1399/12/02
تاریخ پایان :1399/12/16
تاریخ آزمون :1399/12/16
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :100
حداکثر ظرفیت :1000
مدت ساعت آموزش :12
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :630000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :تکمیل شده
اهمیت خانواده(فایل قابل دانلود کلیه فصول)
سازگاری یا ناسازگاری
ضرورت توجه به خانواده
رعایت اخلاق و ایمان
صمیمت در زندگی زناشویی
دل زدگی از روابط زناشویی

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید