این دوره بعنوان یک دوره تخصصی شغلی ویژه کارکنان محترم دولت در خراسان شمالی طراحی شده است. به فراگیرانی که در آزمون پایانی حد نصاب نمره قبولی را کسب نمایند گواهینامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خرسان شمالی اعطا می گردد.
تاریخ شروع :1399/12/02
تاریخ پایان :1399/12/09
تاریخ آزمون :1399/12/09
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :100
حداکثر ظرفیت :1000
مدت ساعت آموزش :8
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :420000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :تکمیل شده
اصول و مبانی برنامه ریزی راهبردی( حاوی محتوی کامل دوره )
فرایند برنامه ریزی راهبردی
تهیه و تدوین برنامه های راهبردی
روش های نوین بودجه ریزی
تلفیق بودجه ریزی ، برنامه ریزی و پیش بینی
تهیه و تدوین مدل جامع مدیریت عملکرد سازمانی

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید