این دوره ویژه کارکنان دولت در خراسان شمالی می باشد و جزو دوره های تخصصی شغلی محسوب می گردد. یه فراگیرانی که در آزمون پایان دوره حد نصاب نمره قبولی را اخذ می نماییند گواهینامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی اعطا می گردد.
تاریخ شروع :1399/12/04
تاریخ پایان :1399/12/11
تاریخ آزمون :1399/12/11
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :100
حداکثر ظرفیت :1000
مدت ساعت آموزش :8
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :420000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :تکمیل شده
کلیات (حاوی محتوی کامل دوره)
حکم مقرر در اصل 134 قانون اساسی
حل اختلاف در مورد حقوق و اموال دولتی و قراردادها
ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
رای وحدت رویه شماره 516 دیوان عالی کشور
بند26 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1386
مرجع و آیین رسیدگی به اختلافات

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید