این دوره از جمله دوره های بهبود مدیریت بوده و ویژه مدیران سطوح میانی و عالی در خراسان شمالی می باشد. به فراگیران محترمی که در آزمون پایان دوره حدنصاب نمره قبولی را کسب می نمایند گواهینامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعطاء می گردد.
تاریخ شروع :1399/12/09
تاریخ پایان :1399/12/13
تاریخ آزمون :1399/12/13
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :100
حداکثر ظرفیت :1000
مدت ساعت آموزش :12
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :1260000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :تکمیل شده
مقدمه ای بر اقتصاد مقاومتی (حاوی محتوی کل دوره)
مبانی و مفاهیم اقتصاد مقاومتی
جهانی شدن اقتصاد مقاومتی
ساختار و مولفه های اقتصاد مقاومتی
تبین رابطه اقتصاد مقاومتی، راهبردهای اقتصادی سند چشم انداز ایران در افق 1404
تبیین الزامات و راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی (کلان)
تبیین الزامات و راهکارهای دستگاهی اقتصاد مقاومتی (دستگاهی

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید