تاریخ شروع :1396/09/11
تاریخ پایان :1396/10/02
تاریخ آزمون :00/00/00
ساعت شروع کلاس :17:30
ساعت پایان کلاس :19
حداقل ظرفیت :10
حداکثر ظرفیت :25
مدت ساعت آموزش :16
نوع برگزاری :حضوری
شهریه دوره :1360000 ریال
نوع آزمون :حضوری
وضعیت دوره :خاتمه دوره
گزارشات سیستم حسابداری
امكانات سیستم خرید و فروش
گزارشات خرید و فروش
گزارشات سیستم انبار
گزارشات سیستم چك و بانك

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید