0012
کد استاندارد :
10
مدت ساعت آموزش :
مجازی
نوع دوره :
1397/03/03
تاریخ شروع :
0 ریال
شهریه
ثبت نام درحال اجرا
وضعیت دوره :

نسخه آزمایشی دوره آموزشی

نسخه آزمایشی دوره آموزشی کد استاندارد : 0012

نسخه آزمایشی دوره آموزشی

نسخه آزمایشی دوره آموزشی

نسخه آزمایشی استاندارد 

مخاطب دوره : برنامه نویس


 • 1397/03/03
 • 1397/04/30
 • 1397/04/30
 • 08:00
 • 22:00
 • 20
 • 50
 • 10
 • مجازی
 • 0ريال
 • مجازی
 • ثبت نام درحال اجرا
 • تست
 • سرفصل با محتوای
  • زیر سرفصل