اين دوره مختص رانندگان حرفه اي متقاضي تغيير کاربري کارت هوشمند از باري به مسافري مي باشد. به فراگيراني که در آزمون خاتمه دوره قبول مي شوند مجوز فعاليت بعنوان راننده حرفه اي در بخش مسافري اعطا مي گردد
تاریخ شروع :1400/01/05
تاریخ پایان :بهار 1400
تاریخ آزمون :بهار 1400
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :100
حداکثر ظرفیت :1000
مدت ساعت آموزش :3
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :360000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :ثبت نام | درحال اجرا
نمونه سوالات دوره آموزشی ترکیبی باری به مسافری
جزوه آموزشی ترکیبی باری به مسافری
فیلم آموزشی اخلاق حرفه ای بخش 1
فیلم آموزشی اخلاق حرفه ای بخش 2
فیلم آموزشی اخلاق حرفه ای بخش 3
فیلم آموزشی اخلاق حرفه ای بخش 4

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید