اين دوره مختص رانندگان حرفه اي متقاضي تغيير کاربري  کارت هوشمند از مسافري به باري  مي باشد. به فراگيراني که در آزمون خاتمه دوره قبول مي شوند مجوز فعاليت بعنوان راننده حرفه اي در بخش باري اعطا مي گردد 

تاریخ شروع :1400/01/05
تاریخ پایان :بهار 1400
تاریخ آزمون :بهار 1400
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :100
حداکثر ظرفیت :1000
مدت ساعت آموزش :7
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :400000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :ثبت نام | درحال اجرا
جزوه آموزشی دوره ترکیبی مسافری به باری
نمونه سوالات دوره ترکیبی مسافری به باری
فیلم آموزشی ابعاد و اوزان بخش 1
فیلم آموزشی ابعاد و اوزان بخش 2
فیلم آموزشی ابعاد و اوزان بخش 3
فیلم آموزشی ابعاد و اوزان بخش 4
فیلم آموزشی مهار بار بخش 1
فیلم آموزشی مهاربار بخش 2
فیلم آموزشی مهار بار بخش 4

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید