تاریخ شروع :1396/11/10
تاریخ پایان :1396/12/15
تاریخ آزمون :1396/12/1
ساعت شروع کلاس :17
ساعت پایان کلاس :20
حداقل ظرفیت :10
حداکثر ظرفیت :100
مدت ساعت آموزش :130
نوع برگزاری :حضوری
شهریه دوره :1000000 ریال
نوع آزمون :حضوری
وضعیت دوره :خاتمه دوره
مفاهیم فن آوری اطلاعات
مدیریت فایلها(Windows)
واژه پرداز Word
صفحه گسترده Excel
بانک های اطلاعاتی Access
اطلاعات و ارتباطات Internet
ارائه مطالب Powepoint

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید