2513-53-04
کد استاندارد :
130
مدت ساعت آموزش :
حضوری
نوع دوره :
1396/11/10
تاریخ شروع :
1000000 ریال
شهریه
در حال ثبت نام
وضعیت دوره :

مهارت های هفت گانه 130 ساعته ICDL

مهارت های هفت گانه 130 ساعته ICDL کد استاندارد : 2513-53-04

مهارت های هفت گانه 130 ساعته ICDL

مهارت های هفت گانه 130 ساعته ICDL

دوره  ICDLیا   International Computer Driving Licenseبه معنای مهارت کار با کامپیوتر می باشد. دوره ICDLیک استاندارد بین المللی در مهارت های کاربردی کامپیوتر است. این برنامه یک گواهینامه با کیفیت بالا و معتبر در سطح بین المللی است که توسط متخصصان دانشگاهی و بین المللی از سراسر جهان طراحی، ارزیابی و تأیید شده است. به این مهارت ها در داخل اروپا ECDLو در خارج اروپا ICDLگفته می شود. گواهینامه  ICDLمدرکی معتبر و مورد تایید ۱۴۹ کشور جهان، سازمانهای بین المللی،ادارت و…. است. این استاندارد پس از گذراندن ۱۳۰ ساعت دوره آموزشی و ۷ مرحله آزمون با عنوان ICDL Coreبه کاربر داده خواهد شد.در حال حاضر مهارت های هفتگانه رایانه به مدرک استانداردی تبدیل شده که در کشورهای غیراروپایی کاربرد دارد و برنامه درسی آن مشابه دروس ECDLاست. بنیاد گواهینامه اروپایی راهبری کامپیوتر، برنامه درسی را تعیین کرده و آن را دائما به روز رسانی می کند تا اطمینان حاصل شود که دروس آن با دنیای کار و پیشرفتهای انجام شده در زمینه فناوری، هماهنگ است . میزان پذیرش ICDLدر کشورها، به طور روز افزونی در حال رشد است و در حال حاضر بسیاری از افراد و شرکت ها، این گواهینامه را معیاری برای سنجش مهارتهای کامپیوتری می دانند. سازمانهای حمایت کننده ازگواهینامه ICDL، در بخش وسیعی از صنعت و دانشگاه فعالیت می کنند. علاوه بر آن، این گواهینامه مورد حمایت اتحادیه اروپاست

مخاطب دوره : کارکنان محترم دولت، فرهنگیان خراسان شمالی و سایر متقاضیان


 • 1396/11/10
 • 1396/12/15
 • 1396/12/1
 • 17
 • 20
 • 10
 • 100
 • 130
 • حضوری
 • 1000000ريال
 • حضوری
 • در حال ثبت نام
 • مفاهیم فن آوری اطلاعات
 • مدیریت فایلها(Windows)
 • واژه پرداز Word
 • صفحه گسترده Excel
 • بانک های اطلاعاتی Access
 • ارائه مطالب Powepoint
 • اطلاعات و ارتباطات Internet