تحولات سريع عصر كنونى ما، نيازمند حل مسائل و مشكلات به گونه اى خلاق است. هرچند علم و توسعه و پيشرفت نياز اوليه بشر امروزى است، ولى بايد دانست كه علم به خودى خود، ضامن حل بسيارى از مسائل و مشكلات آينده اى كه ما با آن ها مواجه خواهيم شد نيست، این دوره ویژه کلیه معلمین محترم در تمامی مقاطع بوده و توسط تیم سانیار بطور مستقیم در Ltms ثبت می شود. ثبت نام در این دوره تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ تمدید شد
تاریخ شروع :1400/01/25
تاریخ پایان :1400/02/07
تاریخ آزمون :قابل انتخاب در تابستان 1400
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :23:59
حداقل ظرفیت :1000
حداکثر ظرفیت :10000
مدت ساعت آموزش :16
نوع برگزاری :مجازی
شهریه دوره :144000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :ثبت نام | درحال اجرا
مقدمه ای بر خلاقیت
شیوه های تفکر و تفکر خلاق
پرورش استعدادهای دانش آموزان در زمینه خلاقیت
عوامل و موانع موثر بر خلاقیت
شیوه های پرورش خلاقیت
ویژگی های آموزش و پرورش خلاق
نقش معلم و مربی در توسعه خلاقیت دانش آموزان
سنجش و اندازه گیری خلاقیت
راه کارهای عملی در زمینه پرورش خلاقیت
پرسشنامه سنجش خلاقیت دانش آموزان
فهرست منابع
فیلم آموزشی 1
فیلم آموزشی 2
فیلم آموزشی 3
فیلم آموزشی 4
فیلم آموزشی 5
فیلم آموزشی 6
فیلم آموزشی 7

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید