پيش از اين معلم بود كه نحوه‌ی تدريس را مشخص می‌كرد، ولی امروزه، بر آن است كه روش تدريس بايد با نحوه‌ي يادگيری فرد آموزنده همخوان باشد. این دوره ویژه کلیه معلمین محترم در تمامی مقاطع می باشد و بطور مستقیم توسط تیم سانیار در Ltms ثبت می گردد. ثبت نام در این دوره تا پایان اردیبهشت تمدید شد. ثبت نام در این دوره تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ تمدید شد
تاریخ شروع :1400/01/25
تاریخ پایان :1400/02/10
تاریخ آزمون :قابل انتخاب در تیرماه 1400
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :23:59
حداقل ظرفیت :1000
حداکثر ظرفیت :10000
مدت ساعت آموزش :32
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :288000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :ثبت نام | درحال اجرا
مقدمه
روش های فعال یاددهی و یادگیری
یادگیری و سیر تاریخی آن
نظریه ها و الگوهای یادگیری
فرایند یاددهی و یادگیری
عوامل موثر در یاددهی و یادگیری
نقش معلم در فرایند یاددهی و یادگیری
ملاک های یادگیری
روش های سنتی تدریس و ناکارآمدی آنها
وبژگی های عمومی رویکردهای فعال یاددهی و یادگیری
انواع روش های فعال یاددهی و یادگیری
ضمیمه 1 هوش های هفت گانه و تکنولوژی آموزشی
ضمیمه2 : روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید