93101824
کد استاندارد :
16
مدت ساعت آموزش :
مجازی
نوع دوره :
1396/11/7
تاریخ شروع :
60000 ریال
شهریه
پایان یافته
وضعیت دوره :

آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی

آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی کد استاندارد : 93101824

آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی

آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی است. این جمله، بخشی از مقدمه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که نشان دهنده عمق فرهنگی این سیاست کلان کشور است. در متن سیاستها، مفاهیم فرهنگی بسیاری وجود دارد که نشان می دهد اجرای اقتصاد مقاومتی و تحقق آن جز از طریق مقوله فرهنگ، امکان ناپذیر است. کلیدی ترین وزارتخانه برای بسترسازی فرهنگی برای این منظور، وزارت آموزش و پرورش است

مخاطب دوره : فرهنگیان محترم خراسان شمالی(اداری و آموزشی کلیه مقاطع)


 • 1396/11/7
 • 1396/11/30
 • 1396/12/05
 • 8
 • 24
 • 100
 • 10000
 • 16
 • مجازی
 • 60000ريال
 • مجازی
 • پایان یافته
 • فهرست مطالب و مقدمه
 • فصل اول: مقدمه ای بر اقتصاد مقاومتی
 • فصل دوم: مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی
 • فصل سوم: مفهوم شناسی پیشرفت و توسعه
 • فصل چهارم: موانع پیشرفت
 • فصل پنجم: جهانی شدن اقتصاد
 • فصل ششم: جهاد اقتصادی
 • فصل هفتم: تعلیم و تربیت اقتصادی
 • فصل هشتم: آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی
 • فصل نهم: راهبردهای فرهنگی
 • فصل دهم : مشارکت خانواده و آموزش و پرورش