این دوره ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بوده و نمرات آن توسط تیم سانیار در Ltms ثبت می شود. ثبت نام در این دوره تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ تمدید شد
تاریخ شروع :1400/02/01
تاریخ پایان :1400/02/10
تاریخ آزمون :قابل انتخاب در تابستان1400
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :1000
حداکثر ظرفیت :100000
مدت ساعت آموزش :16
نوع برگزاری :مجازی
شهریه دوره :160000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :ثبت نام | درحال اجرا
فهرست مطالب و مقدمه
فصل اول: مقدمه ای بر اقتصاد مقاومتی
فصل دوم: مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی
فصل سوم: مفهوم شناسی پیشرفت و توسعه
فصل چهارم: موانع پیشرفت
فصل پنجم: جهانی شدن اقتصاد
فصل ششم: جهاد اقتصادی
فصل هفتم: تعلیم و تربیت اقتصادی
فصل هشتم: آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی
فصل نهم: راهبردهای فرهنگی
فصل دهم : مشارکت خانواده و آموزش و پرورش

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید