این دوره ویژه کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، پذیرفته شدگان ماده 28، دانشجو معلمین و داوطلبان آزمون استخدامی می باشد و نمرات این دوره در ltms ثبت می گردد. ثبت نام در این دوره تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ تمدید شد
تاریخ شروع :1400/02/01
تاریخ پایان :1400/02/10
تاریخ آزمون :قابل انتخاب در تابستان1400
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :1000
حداکثر ظرفیت :10000
مدت ساعت آموزش :16
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :160000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :ثبت نام | درحال اجرا
فصل اول: مبانی نظری و بیانه ارزش ها در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
فصل دوم: فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران
فصل سوم: اصول و اهداف تربیت در سند تحول بنیادین
فصل چهارم: بررسی تحلیلی مبانی تربیتی سند تحول بنیادین
فصل پنجم: ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت
فصل ششم: مدرسه صالح از نگاه سند تحول بنیادین
فصل هفتم: آشنایی با زیرنظام¬های سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش
فصل هشتم: رهنامۀ نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران
فصل نهم: چالش¬های اجرايی سند تحول بنیادین

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید