تاریخ شروع :96/11/16
تاریخ پایان :96/11/16
تاریخ آزمون :96/11/17
ساعت شروع کلاس :12:30
ساعت پایان کلاس :20:30
حداقل ظرفیت :100
حداکثر ظرفیت :300
مدت ساعت آموزش :24
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :98000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :خاتمه دوره
شناخت نامه های اداری، انواع آن و ضوابط مورد عمل در تدوین آنها
مراحل و نحوه تهیه و تنظیم نامه های اداری و صورتجلسه
نگارش اداری، نشانه گذاری، ویرایش و پردازش نوشته های اداری
ویژگی های یک نوشته اداری مناسب
اصول خلاصه نویسی
مقدمه
پاورپوینت دوره

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید