91005610
کد استاندارد :
24
مدت ساعت آموزش :
مجازی محتوای الکترونیکی
نوع دوره :
96/11/16
تاریخ شروع :
98000 ریال
شهریه
پایان یافته
وضعیت دوره :

آیین نگارش مکاتبات اداری

آیین نگارش مکاتبات اداری کد استاندارد : 91005610

آیین نگارش مکاتبات اداری

آیین نگارش مکاتبات اداری

یکی از مهمترین ابزارهای رسیدن به هدف های سازمان، ایجاد ارتباطات رسمی از طریق نوشته های اداری
است. مکاتبات اداری زبان رسمی سازمان محسوب شده و موجب موفقیت و پیشرفت سازمان خواهد شد. لذا یکی
از ارکان ساختار ادارت، نوشتار اداری است که از سویی دیگر بیانگر میزان دانش، تخصص و کاردانی کارکنان و
مدیران سازمان است. ا
هر نوشته اي كه حاوی يك يا چند موضوع اداری بوده و بصورت رسمی دارای (شماره ، تاريخ و  امضای مجاز ) بعنوان وسيله ارتباطی در داخل و خارج از دستگاه قرار گيرد اصطلاحا به آن مكاتبه گفته می ش
 

در این دوره فراگیر به اصول نگارش مکاتبات اداری و تنظیم صورت جلسات آشنا شده و قواعد خلاصه نویسی را فرا می گیرد

مخاطب دوره : کارکنان محترم کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی


 • 96/11/16
 • 96/11/16
 • 96/11/17
 • 12:30
 • 20:30
 • 100
 • 300
 • 24
 • مجازی محتوای الکترونیکی
 • 98000ريال
 • مجازی
 • پایان یافته
 • مقدمه
 • شناخت نامه های اداری، انواع آن و ضوابط مورد عمل در تدوین آنها
 • مراحل و نحوه تهیه و تنظیم نامه های اداری و صورتجلسه
 • نگارش اداری، نشانه گذاری، ویرایش و پردازش نوشته های اداری
 • ویژگی های یک نوشته اداری مناسب
 • اصول خلاصه نویسی
 • پاورپوینت دوره