مدت اجرای این دوره 54 ساعت بوده و به فراگیران محترمی که در خاتمه دوره موفق به اخذ نمره قبولی می گردند گواهینامه معتبر موسسه اعطا می گردد. لازم به ذکر است نمرات این دوره توسط تیم سانیار بطور مستقیم در LTMS ثبت می شود. ثبت نام در این دوره تا پایان خرداد ۱۴۰۰ ادامه دارد.
تاریخ شروع :1400/02/20
تاریخ پایان :1400/03/05
تاریخ آزمون : قابل انتخاب در تیرماه ۱۴۰۰
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :1000
حداکثر ظرفیت :10000
مدت ساعت آموزش :54
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :486000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :ثبت نام | درحال اجرا
اصول روانشناسی تربیتی
اصول طراحی آموزشی
آشنایی با رسانه های آموزشی
اصول و روش های ارزشیابی
آیین نامه اجرایی مدارس

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید