این دوره ویژه کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، پذیرفته شدگان ماده 28، دانشجو معلمین و داوطلبان آزمون استخدامی می باشد و نمرات این دوره در ltms ثبت می گردد. ثبت نام در این دوره تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ تمدید شد
تاریخ شروع :1400/02/20
تاریخ پایان :1400/03/02
تاریخ آزمون : قابل انتخاب در تابستان۱۴۰۰
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :1000
حداکثر ظرفیت :10000
مدت ساعت آموزش :28
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :288000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :ثبت نام | درحال اجرا
آشنایی با حروف الفبای عربی(دانلود جزوه آموزشی کل دوره)
آشنایی با صدای کوتاه، بلند و تلفظ صحیح آنها(دانلود فیلم آموزشی1)
آشنایی با علامت سکون، تنوین، مد (دانلود فیلم آموزشی 2)
آشنایی با حروف ناخوانا و منقطع قرآن(دانلود فیلم آموزشی 3)
آشنایی با ضمیر و قاعده اشباع و عدم اشبا, همزه و انواع آن(دانلود فیلم آموزشی 4)

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید