این دوره بعنوان یک دوره تخصصی ویژه مدیران و معاونین مدارس در کلیه مقاطع تحصیلی می باشد و نمرات آن توسط تیم سانیار در Ltms ثبت می گرد
تاریخ شروع :1400/02/20
تاریخ پایان :1400/03/05
تاریخ آزمون : قابل انتخاب در بهار ۱۴۰۰
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :1000
حداکثر ظرفیت :10000
مدت ساعت آموزش :44
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :520000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :خاتمه دوره
مدیریت آموزشگاهی
آیین نگارش و مکاتبات اداری
نرم افزارهای مدرسه
آیین نامه ها و مقررات آموزشی و اجرایی مدرسه

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید