این دوره جز دوره های طرح سنجش صلاحیت معلمین بوده و صرفا ویژه همکاران محترم در متوسطه اول می باشد . نمرات کسب شده در این دوره بطور مستقیم در LTMS ثبت می شود. ثبت نام در این دوره تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ تمدید شد
تاریخ شروع :1400/03/01
تاریخ پایان :1400/03/10
تاریخ آزمون :قابل انتخاب در تیرماه 1400
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :1000
حداکثر ظرفیت :10000
مدت ساعت آموزش :20
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :200000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :ثبت نام | درحال اجرا
تاریخچه ارزشیابی در ایران و مفاهیم سنجش و ارزشیابی
مفاهیم نوین سنجش کلاس و انواع آزمون های کتبی پاسخ ساز و پاسخ گزین
انواع سوالات آزمون و مشخصات فنی سوالات
تعریف سنجش عملکرد و انواع آن
آشنایی با طراحی سنجش عملکرد و راهنمای توصیف آن
بازخورد و انواع بازخورد
خودسنجی و شیوه های خودسنجی و هم سال سنجی

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید