این دوره صرفا جهت کارکنان محترم شهرداری های استان خراسان شمالی می باشد.
تاریخ شروع :1400/02/10
تاریخ پایان :1400/03/13
تاریخ آزمون :قابل انتخاب در تابستان1400
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :100
حداکثر ظرفیت :1000
مدت ساعت آموزش :130
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :1560000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :ثبت نام | درحال اجرا
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها
واژه پرداز Word
صفحه گسترده Excel
بانک های اطلاعاتی Access
ارائه مطالب به صورت کامپیوتریPower point
اطلاعات و ارتباطات Internet

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید