این دوره ویژه کارکنان محترم دولت در خراسان شمالی میباشد . به فراگیرانی که در آزمون پایان دوره موفق به اخذ نمره قبولی شوند گواهینامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی اعطا می گردد.
تاریخ شروع :1400/05/17
تاریخ پایان :1400/05/27
تاریخ آزمون :1400/05/18
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :100
حداکثر ظرفیت :1000
مدت ساعت آموزش :26
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :1872000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :ثبت نام | درحال اجرا
آشنایی با نرم افزار Word
کار با اسناد در Word
درج و قالب بندی متون در word
قالب بندی پاراگراف
لیست ها در word
قالب بندی صفحات در Word
چاپ اسناد در Word
درج و قالب بندی تصاویر
استفاده از شکل ها و جعبه متن در Word
مدیریت اشیاء در Word
درج و قالب بندی نمودارها در word
ابزارهای کاربردی در word
فیلم آموزشی بخش 1
فیلم آموزشی بخش 2
فیلم آموزشی بخش 3
فیلم آموزشی بخش 4
فیلم آموزشی بخش 5
فیلم آموزشی بخش 6

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید