این دوره ویژه کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، پذیرفته شدگان ماده 28، دانشجو معلمین و داوطلبان آزمون استخدامی می باشد و نمرات این دوره بطور مستقیم توسط تیم سانیار در ltms ثبت می گردد.
تاریخ شروع :1400/05/16
تاریخ پایان :1400/05/22
تاریخ آزمون :قابل انتخاب در تابستان 1400
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :23:59
حداقل ظرفیت :100
حداکثر ظرفیت :10000
مدت ساعت آموزش :24
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :240000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :ثبت نام | درحال اجرا
تعریف برنامه ریزی و انواع آن
آشنایی با مولفه های برنامه ریزی
جایگاه برنامه ریزی در آموزش و پرورش
مفهوم برنامه ریزی درسی
مراحل برنامه ریزی درسی
برنامه درسی
انواع برنامه درسی
اهداف مواد درسی مختلف
محتوای برنامه درسی و انواع آن
نقش ارزشيابی در برنامه ريزی درسی
نقش های ارزشيابي در آموزش و پرورش

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید