این دوره ویژه کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، پذیرفته شدگان ماده 28، دانشجو معلمین و داوطلبان آزمون استخدامی می باشد و نمرات این دوره بطور مستقیم توسط تیم سانیار در ltms ثبت می گرد
تاریخ شروع :1400/05/16
تاریخ پایان :1400/05/22
تاریخ آزمون :قابل انتخاب در تابستان 1400
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :23:59
حداقل ظرفیت :100
حداکثر ظرفیت :10000
مدت ساعت آموزش :16
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :160000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :ثبت نام | درحال اجرا
مفهوم ارتباط
ارتباطات و بهبود اثر بخشی فرد و سازمان
تکنیک ها و شبکه های ارتباطات
موانع ارتباطی
روش های تاثیرگذار در ارتباطات
نقد سازنده و توسعه روحیه نقادی و نقدپذیری

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید