این دوره صرفا ویژه فرهنگیان خراسان شمالی می باشد. کلاس های این عزیزان بصورت حضوری برگزار می گردد و آزمون آنان بصورت الکترونیکی برگزار خواهد شد
تاریخ شروع :1400/06/13
تاریخ پایان :1400/06/19
تاریخ آزمون :قابل انتخاب در نیمه دوم شهریورماه
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :23:59
حداقل ظرفیت :100
حداکثر ظرفیت :1000
مدت ساعت آموزش :54
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :2000000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :ثبت نام | درحال اجرا
اصول روانشناسی تربیتی
اصول طراحی آموزشی
آشنایی با رسانه های آموزشی
اصول و روش های ارزشیابی
آیین نامه اجرایی مدارس
آیین نگارش مکاتبات اداری
آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید