تاریخ شروع :1397/04/19
تاریخ پایان :1397/04/24
تاریخ آزمون :1397/04/25
ساعت شروع کلاس :17
ساعت پایان کلاس :20
حداقل ظرفیت :10
حداکثر ظرفیت :50
مدت ساعت آموزش :130
نوع برگزاری :حضوری
شهریه دوره :1000000 ریال
نوع آزمون :حضوری
وضعیت دوره :تکمیل شده
مفاهیم فن آوری اطلاعات
مدیریت فایلها(Windows)
واژه پرداز Word
صفحه گسترده Excel
بانک های اطلاعاتی Access
اطلاعات و ارتباطات Internet
ارائه مطالب Powepoint

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید