این دوره ضمن خدمت با کد شماره ۹۱۴۰۲۴۰۹ و ۵۴ ساعت آموزشی در قالب ۵ عنوان ارائه می‌گردد که عبارتند از: روان شناسی تربیتی (معادل ۱۴ ساعت)، اصول طراحی آموزشی (معادل ۸ ساعت)، استفاده از رسانه های آموزشی(12 ساعت)، سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (معادل ۱۰ ساعت)، طرح طبقه بندی مشاغل معلمان (معادل ۱۰ ساعت) اجرا می‌گردد.
تاریخ شروع :1398/03/28
تاریخ پایان :1398/04/14
تاریخ آزمون :1398/05/03
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :100
حداکثر ظرفیت :10000
مدت ساعت آموزش :54
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :188000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :تکمیل شده
اصول روانشناسی تربیتی
اصول طراحی آموزشی
آشنایی با رسانه های آموزشی
اصول و روش های ارزشیابی
آیین نامه اجرایی مدارس

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید