با توجه به بخشنامه شماره 70394 مورخ 26 / 4 / 98 وزارت محترم آموزش و پرورش ، دوره مهارت های هفتگانه ICDL صرفا بصورت برون سازمانی قابل اجرا هستند و زیر گروه دوره های شایستگی قلمداد می شوند از اینرو فراگیر ان محترم شخصا می بایست برای ثبت نمرات آن در LTMS اقدام نمایند و موسسه آموزشی و پژوهشی پویش مسیر توسعه و تیم سانیار هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهند داشت. لازم به توضیح است این موسسه آمادگی دارد تا در صورت موافقت ضمن خدمت هر استان لیست نمرات آن استان را به شکل مجزا جهت ثبت ارسال نماید. از این رو نمرات فرهنگیان محترم خراسان شمالی توسط ضمن خدمت استان قابل ثبت خواهد بود.
تاریخ شروع :1398/05/25
تاریخ پایان :1398/06/09
تاریخ آزمون :1398/06/10
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :200
حداکثر ظرفیت :1000
مدت ساعت آموزش :12
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :100000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :تکمیل شده
آشنایی با مفاهیم شبکه و اینترنت
آشنایی با نحوه جستجو در اینترنت
آشنایی با برنامه Outlook

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید