مهارت‌های حرفه‌ای و اداری کار با رایانه: منطبق بر سرفصل دوره‌های الزامی کارکنان دولت؛ مصوب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طراحی شده است و بعنوان یک دوره عمومی 22 ساعته ویژه کلیه فرهنگیان محترم(اداری و آموزشی) توسط تیم سانیار در Ltms ثبت می گردد.
تاریخ شروع :1398/06/02
تاریخ پایان :1398/06/15
تاریخ آزمون :1398/06/21
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :1000
حداکثر ظرفیت :20000
مدت ساعت آموزش :22
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :98000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :تکمیل شده
واژه پرداز (پیشرفته)
صفحه گسترده (پیشرفته)
ارائه مطلب(پیشرفته)
آشنایی و کار با سیستم های اتوماسیون اداری و سامانه های ملی و دستگاهی

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید