لیست آزمون های در حال اجرا lmsins

شرکت در آزمون

جهت شرکت در آزمون های مجازی قبل از ثبت نام، راهنمای نحوه ثبت نام و پرداخت الکترونیکی بر روی راهنمای ثبت نام کلیک کنید.

ثبت نام عنوان آزمون تاریخ آزمون ساعت شروع آزمون نوع آزمون شهریه محل برگزاری ظرفیت