جست و جوی دوره

جست و جوی دوره
عنوان دوره آموزشی تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ آزمون ساعت شروع کلاس پایان کلاس
آیین نگارش مکاتبات اداری(عمومی)
مخاطب دوره : فرهنگیان محترم (اداری، آموزشی)
1397/03/27 1397/04/20 1397/05/01 00:01 23:59 بیشتر بدانید
آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی
مخاطب دوره : فرهنگیان محترم خراسان شمالی(اداری و آموزشی کلیه مقاطع)
1396/11/7 1396/11/30 1396/12/05 8 24 بیشتر بدانید
نسخه آزمایشی دوره آموزشی
مخاطب دوره : برنامه نویس
1397/03/03 1397/04/30 1397/04/30 08:00 22:00 بیشتر بدانید
آموزش نرم افزار رافع ۷
مخاطب دوره : عموم و دانشجویان رشته حسابداری
1396/09/11 1396/10/02 00/00/00 17:30 19 بیشتر بدانید
برنامه نویسی کاربردی اندروید
مخاطب دوره : اعضای محترم شرکت های تحت پوشش پارک علم و فناوری
1396/09/07 1396/11/01 1396/11/10 15:00 18:00 بیشتر بدانید
کارگاه تجاری سازی فناوری اطلاعات
مخاطب دوره : ویژه اعضای انجمن علمی آموزشی رایانه اترک
1396/08/22 1396/09/05 00/00/00 00 00 بیشتر بدانید
برنامه نویس آموزش برنامه نویسی اندروید B4A
مخاطب دوره : عموم
1396/09/01 1396/10/30 1396/11/16 18 20 بیشتر بدانید
آشنایی با مباحث مرتبط با نظام تحول اداری
مخاطب دوره : فرهنگیان محترم خراسان شمالی - کلیه پرسنل اداری و آموزشی
1396/08/10 1396/9/12 1396/09/12 00:01 24:00 بیشتر بدانید
دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت
مخاطب دوره : فرهنگیان محترم استان خراسان شمالی
1396/08/01 1396/08/30 1396/08/30 17 20 بیشتر بدانید
روانشناسی خانواده
مخاطب دوره : عمومی کارکنان محترم دولت
1396/08/10 1396/08/20 1396/08/28 08:00 12:00 بیشتر بدانید
مدیریت دانش سازمانی
مخاطب دوره : عمومی کارکنان محترم دولت
1396/08/02 1396/08/20 1396/08/25 8:00 12:00 بیشتر بدانید
قانون مدیریت خدمات کشوری
مخاطب دوره : بدو استخدام کارکنان محترم دولت
1396/07/15 1396/07/25 1396/07/28 8:00 12:00 بیشتر بدانید
اخلاق حرفه ای
مخاطب دوره : عمومی کارکنان محترم دولت
1396/08/01 1396/08/20 1396/08/28 8:00 14:00 بیشتر بدانید
آسیب شناسی خانواده
مخاطب دوره : عمومی کارکنان محترم دولت
1396/08/5 1396/08/20 1396/08/24 8:00 14:00 بیشتر بدانید
آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران
مخاطب دوره : بدو استخدام کارکنان دولت
1396/08/10 1396/08/20 1396/08/22 8:00 12:00 بیشتر بدانید
خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر و منشی ها
مخاطب دوره : مدیران، مسئولان و منشیان دفاتر کلیه ادارت خراسان شمالی
1396/07/05 1396/07/25 1396/07/30 8 14 بیشتر بدانید
رهبری سازمانی
مخاطب دوره : کارکنان محترم دولت و سایر متقاضیان
1396/06/15 1396/07/15 1396/07/15 08:00 20:00 بیشتر بدانید
پرورش خلاقیت در دانش آموزان
مخاطب دوره : فرهنگیان محترم خراسان شمالی
1396/4/01 1396/5/01 1396/6/16 08:00 10:00 بیشتر بدانید