براستی با آینده شغلی فرزندم چه کنم؟

آیا درس بخواند و به دانشگاه برود و یا ...؟

واقعا چاره چیست؟

مدرس : دکتر فرشاد جابری

خراسان شمالی - بجنورد - تالار حافظ شهرداری
09153847916

سلسله همایش های در مسیر زندگی