کارکنان محترم دولت و متقاضیان استخدام

دوره های سازمان

اطلاعات و ارتباطات (Internet )

مدرسین گروه آموزشی

12 ساعت
1080000 ریال
20 ساعت
1440000 ریال

بانک های اطلاعاتی (Access)

مدرسین گروه آموزشی

26 ساعت
1872000 ریال

صفحه گسترده (Excel)

مدرسین گروه آموزشی

26 ساعت
187200 ریال

واژه پرداز (Word)

مدرسین گروه آموزشی

26 ساعت
1872000 ریال
8 ساعت
720000 ریال

مهارت های هفتگانه ICDL

مدرسین گروه آموزشی

130 ساعت
7200000 ریال
ارتباط با سازمان

برای دانلود اپلیکیشن اندروید سانیار کلیک نمایید.

دانلود اپلیکیشن

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزشی و پژوهشی پویش مسیر توسعه می باشد